این سایت به منظور خودسازی ومبارزه با تمامی دشمنان راه سعادت تعبیه شده است
هروقت دیدی تنها شدی بدون خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی و خودش ...
نویسندگان
لینک های ویژه
پیوندهای روزانه
طراح قالب
ثامن تم
دیگر امکانات

" دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

امارگیر حرفه ای سایت

دریافت کد بارش برف
مطالب اخیر وبگاه

اعمال روز عید فطر: اعمال آن چند چیز است:

اول آنکه بخوانی بعد از نماز صبح و نماز عید تکبیراتی که در مفاتیح آمده است.

دوم آنکه بخوانی بعد از نماز صبح دعایی را که سید روایت کرده و شیخ این دعا را بعد از نماز عید ذکر فرموده.

سوم دادن زکات فطره پیش از نماز عید و بدان که زکات فطره واجب مؤکد است و شرط قبولی روزه ماه رمضان و سبب حفظ تا سال دیگر است و حقتعالی آن را مقدم بر نماز ذکر فرموده در این آیه شریفه قَد اَفلَحَ مَن تَزَکّی وَ ذَکَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلّی.

چهارم غسل است و بهتر آن است که اگر ممکن شود از نهر غسل کنی و وقت آن بعد از طلوع فجر است تا زمان بجا آوردن نماز عید چنانچه شیخ فرموده و در جزء روایتی است که غسل را در زیر سقفی بکن.

پنجم پوشیدن جامه نیکو و به کار بردن بوی خوش و رفتن به صحرا در غیر مکه برای نماز خواندن در زیر آسمان.

ششم پیش از نماز عید در اول روز افطار کنی و بهتر آن است که به خرما یا شیرینی باشد و شیخ مفید فرموده مستحب است تناول کردن مقدار کمی از تربت سیدالشهداء (ع) که شفا است از برای هر دردی.

هفتم آنکه چون مهیا شدی از برای رفتن به نماز عید بیرون نروی مگر بعد از طلوع آفتاب و آنکه بخوانی دعاهایی را که سید در اقبال نقل فرموده از جمله دعایی که ابوحمزه ثمالی از امام باقر (ع) روایت کرده که در عید فطر و عید قربان و روز جمعه هنگام بیرون رفتن برای خواندن نماز می خوانند.

هشتم خواندن نماز عید است و آن دو رکعت است در رکعت اول سوره حمد و اعلی بخواند و بعد از قرائت پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیری قنوت مخصوص نماز عید فطر را بخواند پس تکبیر ششم بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع و سجود برخیزد و در رکعت دوم بعد از حمد سوره شمس را بخواند پس چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیری آن قنوت را بخواند و چون فازغ شد تکبیر پنجم بگوید و به رکوع رود پس نماز را تمام کند و بعد از سلام تسبیح حضرت زهراء (س) بفرستد و بعد از نماز عید دعاهای بسیار وارد شده است و شاید بهترین آنها دعای چهل و ششم صحیفه کامله باشد و مستحب است که نماز عید در زیر آسمان و بر روی زمین بدون فرش و بوریا واقع شود و آنکه برگردد از غیر آن راهی که رفته بود و دعا کند برای برادران دینی خود به قبولی اعمال.

نهم زیارت کند امام حسین (ع) را.

دهم بخواند دعای ندبه را و بعد از آن اعمالی را که سید بن طاووس فرموده بجا آورد.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در یکشنبه 1393/05/05 |

روز سی ام: چون در این روز غالب مردم قرآن ختم می کنند سزاوار است که بعد از ختم بخوانند دعای چهل و دوم صحیفه کامله را و اگر خواسته باشند دعاهایی که در مفاتیح ذکر شده را نیز بخوانند.

اعمال شب عید فطر: از جمله لیالی شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیاء آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است که آن شب کمتر از شب قدر نیست و از برای آن چند عمل است:

اول غسل است در وقتی که آفتاب غروب کرد.

دوم احیاء آن شب به نماز و دعا و استغفار و سؤال از حقتعالی و بیتوته در مسجد.

سوم زیارت کند امام حسین (ع) را که فضیلت بسیار دارد.

چهارم ده مرتبه ذکر یا دائِمَ الفَضلِ را بگوید.

پنجم به جا آورد ده رکعت نمازی را که در شب آخر ماه رمضان گذشت.

ششم به جا آورد دو رکعت نماز در رکعت اول بعد از حمد هزار مرتبه توحید و در رکعت دوم یک مرتبه توحید و بعد از سلام سر به سجده بگذارد و صد مرتبه بگوید اَتُوبُ اِلَی اللهِ پس بگوید ذکری را که در مفاتیح آمده است و حاجات خود را بطلبد.

روایت است که حضرت امیرالمؤمنین این دو رکعت را به این کیفیت به جا می آورد؛ پس سر از سجده بر می داشت و می فرمود به حق آن خداوندی که جانم به دست قدرت اوست هر که این نماز را بخواند هر حاجت از خدا بطلبد البته عطا کند و اگر به عدد ریگ های بیابان گناه داشته باشد خدا بیامرزد.

در روایت دیگر به جای هزار مرتبه توحید صد مرتبه وارد شده لکن نماز را بعد از نماز مغرب و نافله آن باید به جا آورد و شیخ و سید بعد از این نماز دعایی نقل کرده اند که متن آن در مفاتیح موجود است.

هفتم چهارده رکعت نماز بخواند در هر رکعتی حمد و آیه الکرسی و سه مرتبه توحید تا برای او باشد به هر رکعتی ثواب عبادت چهل سال و عبادت هر که روزه گرفته و نماز خوانده در آن ماه.

هشتم شیخ در مصباح فرموده که در آخر شب غسل کن و بنشین در جای نماز خود تا طلوع فجر.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در شنبه 1393/05/04 |

شب بیست و هفتم: بالخصوص غسل وارد شده و دعایی که امام سجاد (ع) مکرر در این شب می خواند.

شب آخر ماه: شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: اول غسل.

دوم زیارت امام حسین (ع).

سوم خواندن سوره های انعام و کهف و یس و صد مرتبه اَستَغفِرُاللهَ وَ اَتُوبُ اِلَیهِ.

چهارم دعاهایی که در مفاتیح آمده بخواند.

پنجم وداع کند با ماه رمضان به دعاهای وداع که شیخ کلینی و صدوق و شیخ مفید و طوسی و سید بن طاووس نقل کرده اند و شاید بهترین آنها دعای چهل و پنجم صحیفه کامله باشد و سید بن طاووس روایت کرده است از امام صادق (ع) که هر که در شب آخر ماه رمضان وداع کند با این ماه شریف بیامرزد حقتعالی او را پیش از آنکه صبح شود و روزی فرماید او را توبه و انابه.

سید بن طاووس و کفعمی از حضرت رسول (ص) نقل کرده اند که فرمود هر که در شب آخر ماه رمضان ده رکعت نماز گذارد، بخواند در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید ده مرتبه و بگوید در رکوع و سجود ده مرتبه سُبحانَ اللهِ وَالحَمدُلِلهِ وَ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَکبَرُ و بعد از هر دو رکعت تشهد بخواند و سلام دهد و چون از تمام ده رکعت فارغ شد و سلام داد هزار مرتبه استغفار کند و بعد از استغفار سر به سجده گذارد و دعایی که در مفاتیح آمده بخواند، قسم به حق آنکه مرا به راستی به نبوت مبعوث فرموده که جبرئیل مرا خبر داد از اسرافیل از پروردگار تبارک و تعالی که سر از سجده بر نداشته باشد که بیامرزد خدا او را و قبول فرماید از او ماه رمضان را و بگذرد از گناهان او.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در جمعه 1393/05/03 |

شبهای بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و چهارم در هر یک هشت رکعت نماز به هر سوره که میسر شود.

شب بیست و پنجم هشت رکعت نماز در هر رکعت حمد و ده مرتبه سوره توحید.

شب بیست و ششم هشت رکعت نماز در هر رکعت حمد و صد مرتبه سوره توحید.

شب بیست و هفتم چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و سوره ملک و اگر نتواند بیست و پنج مرتبه سوره توحید.

شب بیست و هشتم شش رکعت نماز در هر رکعت حمد و صد مرتبه آیه الکرسی و صد مرتبه توحید و صد مرتبه کوثر و بعد از نماز صد مرتبه صلوات.

فقیر گوید نماز شب بیست و هشتم موافق آنچه من یافتم بدین کیفیت است: شش رکعت نماز در هر رکعت حمد و ده مرتبه آیه الکرسی و ده مرتبه توحید و ده مرتبه کوثر و صد مرتبه صلوات.

شب بیست و نهم دو رکعت نماز در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره توحید.

شب سی ام دوازده رکعت نماز در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید و بعد از فارغ شدن صد مرتبه صلوات.

این نمازها چنانچه ذکر شد هر دو رکعت به یک سلام است.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در سه شنبه 1393/04/31 |

شب یازدهم دو رکعت نماز در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره کوثر.

شب دوازدهم هشت رکعت نماز در هر رکعت حمد و سی مرتبه سوره قدر.

شب سیزدهم چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه سوره توحید.

شب چهاردهم شش رکعت نماز در هر رکعت حمد و سی مرتبه سوره زلزال.

شب پانزدهم چهار رکعت نماز در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید و در دو رکعت دیگر بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره توحید.

شب شانزدهم دوازده رکعت نماز در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه سوره تکاثر.

شب هفدهم دو رکعت نماز در رکعت اول حمد و هر سوره که خواست و در رکعت دوم حمد و صد مرتبه سوره توحید و بعد از سلام صد مرتبه لا اِلهَ اِلَّا اللهُ.

شب هجدهم چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه سوره کوثر.

شب نوزدهم پنجاه رکعت نماز با حمد و سوره زلزال.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در دوشنبه 1393/04/30 |

شب اول چهار رکعت نماز در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه سوره توحید.

شب دوم چهار رکعت نماز در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره قدر.

شب سوم ده رکعت نماز در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید.

شب چهارم هشت رکعت نماز در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره قدر.

شب پنجم دو رکعت نماز در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه سوره توحید و بعد از سلام صد مرتبه صلوات.

شب ششم چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و سوره ملک.

شب هفتم چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه سوره قدر.

شب هشتم دو رکعت نماز در هر رکعت حمد و ده مرتبه سوره توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سُبحانَ اللهِ.

شب نهم شش رکعت نماز میان نماز عشاء و نماز شب در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیه الکرسی و بعد از اتمام نماز پنجاه مرتبه صلوات.

شب دهم بیست رکعت نماز در هر رکعت حمد و سی مرتبه سوره توحید.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در دوشنبه 1393/04/30 |

شهادت جانگداز حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) را خدمت تمام شیعیان جهان و امام زمان (عج) تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

روز بیست و یکم: روز قتل حضرت امیرالمؤمنین و مناسب است زیارت آن حضرت.

شب بیست و سوم: از احادیث بسیار مستفاد می شود که شب قدر همین است و در این شب جمیع امور بر وفق حکمت مقدر می گردد و برای این شب غیر از اعمالی که با دو شب سابق شریک است چند عمل دیگر است:

اول خواندن سوره عنکبوت و روم که امام صادق (ع) قسم یاد فرموده که خواننده این دو سوره در این شب از اهل بهشت است.

دوم خواندن سوره دُخان.

سوم هزار مرتبه خواندن سوره قدر.

چهارم آنکه تکرار کند در این شب بلکه در تمام اوقات دعای فرج امام زمان (عج) را.

پنجم دعاهایی که در مفاتیح ذکر شده بخواند.

ششم غیر از غسل اول شب غسلی نیز در آخر شب کند.

بدان که از برای غسل و احیاء این شب و زیارت امام حسین (ع) و صد رکعت نماز فضیلت بسیار تأکید شده.

شیخ در تهذیب روایت کرده از ابوبصیر از امام صادق (ع) که فرمود در شبی که امید می رود شب قدر باشد صد رکعت نماز بخوان در هر رکعت سوره توحید ده مرتبه. گفت فدایت شوم اگر قوت نداشته باشم ایستاده بجا آورم، فرمود نشسته بجا آور. گفتم اگر قوت نداشته باشم نشسته بجا آورم، فرمود بجا آور به همان حالی که در جای خود خوابیده ای

از دعائم الاسلام روایت است که حضرت رسول (ص) در دهه آخر ماه رمضان رختخواب خود را جمع می کرد و کمر خود را محکم می بست برای عبادت و در شب بیست و سوم اهل خود را بیدار می کرد و آنها را که خواب ربوده بود آب به صورتشان می پاشید و حضرت فاطمه (س) نمی گذاشت در این شب احدی از اهلش بخوابد و علاج می فرمود خواب آنها را به کمی طعام و مهیا می کرد آنها را برای احیاء آن شب از روز یعنی امر می فرمود که روز را خواب و استراحت کنند که شب خوابشان نبرد و احیاء بدارند و می فرمود که محروم کسی است که از خیر امشب محروم بماند.

روایت شده که امام صادق (ع) سخت مریض شده بود چون شب بیست و سوم ماه رمضان شد موالی خود را امر فرمود که حرکتش دادند و به مسجد بردند و آن شب را در مسجد بود تا صبح.

علامه مجلسی فرموده که هر مقدار قرآن که ممکن باشد در این شب بخواند و دعاهای صحیفه کامله را بخواند مخصوصاً دعای مکارم الاخلاق و دعای توبه و روزهای این شبها را نیز باید حرمت داشت و به عبادت و تلاوت و دعا به سر آورد زیرا که در احادیث معتبره وارد شده که روز قدر در فضیلت مثل شب قدر است.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در شنبه 1393/04/28 |

شب بیست و یکم: فضیلتش زیادتر از شب نوزدهم است و باید اعمال آن شب را از غسل و احیاء و زیارت و نماز هفت قُل و قرآن بر سر گرفتن و صد رکعت نماز و دعای جوشن کبیر و ... در این شب به عمل آورد.

در روایات تأکید شده در غسل و احیاء و جد و جهد در عبادت در این شب و شب بیست و سوم و آنکه شب قدر یکی از این دو شب است و در چند روایت است که از معصوم (ع) سؤال کردند که معین فرمایید که شب قدر کدام یک از این دو شب است تعیین نکردند.

از این شب شروع کند به خواندن دعاهای شبهای دهه آخر ماه رمضان.

روایت شده که در شب بیست و یکم حمّاد بن عثمان نزد امام صادق (ع) رفت. حضرت سؤال کرد که غسل کرده عرض کرد بله فدایت شوم. پس حضرت حصیری طلبید و حمّاد را نزدیک خود طلبید و مشغول نماز شد و پیوسته آن حضرت نماز خواند و حمّاد نیز نماز می خواند تا از نمازهای خویش فارغ شدند. پس آن حضرت دعا کرد و حمّاد آمین گفت تا صبح طلوع کرد آن جناب اذان و اقامه گفت و بعضی از غلامان خود را طلبید و پیش ایستاد و نماز صبح خواند؛ در رکعت اول حمد و قدر و در رکعت دوم حمد و توحید خواند. بعد از نماز مشغول به تسبیح و تحمید و تقدیس و ثنای بر خدا و صلوات بر پیامبر (ص) و دعا برای مؤمنین و مسلمین شد؛ پس سر به سجده نهاد و مقدار یک ساعت به جز نفس چیزی از آن جناب شنیده نشد پس از آن این دعا را خواند: لا اِلهَ اِلّا اَنتَ، مُقَلِبَ القُلُوبِ وَ الاَبصارِ تا آخر دعا که در اقبال است.

شیخ کلینی روایت کرده که امام باقر(ع) در شب بیست و یکم و بیست و سوم دعا می خواند تا نیمه شب و بعد از آن شروع می نمود به نماز خواندن.

در هر شب از شبهای این دهه غسل مستحب است و روایت شده که حضرت رسول (ص) در هر شب این دهه غسل می کرد.

اعتکاف در این دهه مستحب است و فضیلت بسیار دارد و افضل اوقات اعتکاف است و روایت شده که مقابل دو حج و دو عمره است.

در این شب در سال 40 هجری شهادت مولای ما حضرت امیرالمؤمنین (ع) واقع شد و در این شب احزان آل محمد (ص) و اشیاع ایشان تجدید می شود و روایت شده که در آن شب مانند شهادت امام حسین (ع) برداشته نشد سنگی از روی زمین مگر آنکه در زیر آن خون تازه بود.

شیخ مفید فرموده که در این شب صلوات بسیار بفرستد و سعی و کوشش کند در نفرین بر ظالمان آل محمد (ص) و لعن بر قاتل امیرالمؤمنین.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در شنبه 1393/04/28 |

شب نوزدهم: اول شبهای قدر است و شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمی رسد و عمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه و در آن شب تقدیر امور سال می شود و ملائکه و روح که اعظم ملائکه است در آن شب به اذن پروردگار به زمین نازل و به خدمت امام زمان (عج) مشرف می شوند و آنچه برای هر کس مقدر شده است بر امام (عج) عرض می کنند.

اعمال شب نوزدهم: اول صد مرتبه اَستَغفِرُاللهَ رَبّی وَ اَتُوبُ اِلَیهِ.

دوم صد مرتبه اَلّلهُمَّ العَن قَتَلَهَ اَمیرِالمُؤمِنینَ.

سوم دعاهایی که در مفاتیح آمده بخواند.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در پنجشنبه 1393/04/26 |

اعمال شبهای قدر بر دو نوع است: یکی آنکه در هر سه شب باید انجام داد و دیگر آنکه مخصوص هر شبی است.

اما اول پس چند چیز است: اول غسل است. علامه مجلسی فرموده که غسل این شبها را مقارن غروب آفتاب کردن بهتر است که نماز مغرب و عشاء را با غسل بخواند.

دوم دو رکعت نماز است در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید بخواند و بعد از نماز هفتاد مرتبه اَستَغفِرُاللهَ وَ اَتُوبُ اِلَیهِ بگوید. در روایت نبوی است که از جای خود برنخیزد تا حقتعالی او و پدر و مادرش را بیامرزد.

سوم زیارت کند امام حسین (ع) را. در خبر است که چون شب قدر می شود منادی از آسمان هفتم ندا می کند از بطنان عرش که حقتعالی آمرزید هر که را که به زیارت قبر امام حسین (ع) آمده است.

چهارم احیاء بدارد این شبها را. همانا روایت شده هر که احیاء کند شب قدر را گناهان او آمرزیده شود هر چند به عدد ستارگان آسمان و سنگینی کوه ها و کَیل دریاها باشد.

پنجم صد رکعت نماز بخواند که فضیلت بسیار دارد و افضل آن است که در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه توحید بخواند.

ششم قرآن بر سر گرفتن

هفتم قرآن مجید را بگشاید و در مقابل خود بگذارد و ذکری که در مفاتیح الجنان آمده بخواند و سپس حاجات خود را بخواهد.

هشتم دعایی که در مفاتیح آمده بخواند. این دعا را کفعمی از امام سجاد (ع) روایت کرده که در این شبها می خوانده در حال قیام و قعود و رکوع و سجود.

علامه مجلسی فرموده که بهترین اعمال در این شبها طلب آمرزش و دعا از برای مطالب دنیا و آخرت خود و پدر و مادر و خویشان و برادران مؤمن زنده و مرده ایشان است و اذکار و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) آنچه مقدر شود.

در بعضی از روایات وارد شده که دعای جوشن کبیر را در این سه شب بخوانند.

روایت شده که خدمت حضرت رسول (ص) عرض شد که اگر من شب قدر را درک کردم چه از خداوند بخواهم؟ فرمود: عافیت.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در سه شنبه 1393/04/24 |

طراحی و کدنویسی قالب : علیرضاحقیقت - ثامن تم

Web Template By : Samentheme.ir