این سایت به منظور خودسازی ومبارزه با تمامی دشمنان راه سعادت تعبیه شده است
هروقت دیدی تنها شدی بدون خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی و خودش ...
مطالب اخیر وبگاه

از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده که ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهی در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد و قتال با کافران در این ماه حرام است.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: کسی که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد مستوجب خشنودی بزرگ خدا می گردد و غضب الهی از او دور می شود و دری از درهای جهنم به روی او بسته می شود.

از حضرت موسی بن جعفر (ع) منقول است که هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد آتش جهنم یکسال راه از او دور می شود و هر که سه روز از آن را روزه بدارد بهشت بر او واجب می گردد.

امام موسی کاظم (ع) فرمود: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر؛ هر که یک روز از رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

از حضرت صادق (ع) منقول است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: ماه رجب ماه استغفار امت من است، پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را اَصَبّ می گویند زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته می شود پس بسیار بگویید: اَستَغفِرُ اللهَ وَ اَسئَلُهُ التَّوبَه.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |

روز اول رجب: روز شریفی است و در آن چند عمل است.

اول روزه گرفتن. روایت شده که حضرت نوح (ع) در این روز سوار کشتی شد و امر فرمود کسانی را که با او بودند روزه بدارند و هر که این روز را روزه بدارد اتش جهنم یکسال راه از او دور می شود.

دوم غسل کند.

سوم امام حسین (ع) را زیارت کند. شیخ روایت کرده از بشیر دهّان از امام جعفر صادق (ع) که فرمود هر که زیارت کند حسین بن علی (ع) را در روز اول رجب البته خداوند عالم او را بیامرزد.

چهارم دعای طویلی که سید در اقبال نقل فرموده را بخواند.

پنجم شروع کند به نماز سلمان رضی الله عنه بدین طریق که ده رکعت نماز گذارد و بعد از هر دو رکعت سلام دهد و در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد و سه مرتبه سوره توحید و سه مرتبه سوره کافرون بخواند. بعد از نماز سلمان دعایی که در مفاتیح آمده را بخواند. از فواید این نماز نباید غفلت نمود که آن بسیار است و بدان که از برای حضرت سلمان نماز دیگری نیز است در روز اول ماه رجب ده رکعت در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و سوره توحید سه مرتبه با فضیلت بسیار که مجملش آمرزش گناهان و محفوظ بودن از فتنه قبر و عذاب روز قیامت و رفتن جُذام و برص و ذات الجنب از خواننده آن است.

سید نیز برای این روز چهار رکعت نماز نقل کرده که کیفیت آن در اقبال موجود می باشد.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |

و هر که استخفاف به حرمت جمعه نماید و حق آن را ضایع گرداند، که نماز جمعه بجا نیاورد و یا محرمات الهی را به عمل آورد، بر خدا لازم است که او را به وسیله آتش جهنم بسوزاند مگر آنکه توبه کند.

به سندهای معتبر از امام باقر (ع) منقول است که آفتاب طالع نگردیده است در روزی که بهتر از روز جمعه باشد و چون مرغان در روز جمعه به یکدیگر بر می خورند سلام می کنند و می گویند امروز روز شایسته ای است.

به سند معتبر از امام صادق (ع) منقول است که هر که روز جمعه را دریابد باید به کاری غیر از عبادت مشغول نگردد زیرا که در آن روز خدا گناه بندگان را می آمرزد و رحمت خود را بر ایشان نازل می گرداند.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در جمعه ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |

به سند معتبر از امام رضا (ع) منقول است که حضرت رسول (ص) فرمود: روز جمعه سید و بزرگتر روزها است، حقتعالی در آن روز ثواب حسنات را مضاعف می دهد و گناهان را محو می نماید و درجات را بلند می گرداندو دعوات را مستجاب می گرداند و شدت ها و غم ها را زایل می گرداند و حاجت های بزرگ را بر می آورد و روز مزید است که خدا رحمت های خود را نسبت به بندگان زیاد می گرداند و جماعت بسیاری را از آتش جهنم آزاد می سازد، پس هر که خدا را در آن روز بخواند و حق و حرمت آن را بشناسد، بر خداوند تعالی است که او را از آتش جهنم آزاد گرداند؛ پس اگر در روز جمعه یا شب آن بمیرد ثواب شهیدان را دارد و در قیامت ایمن از عذاب الهی مبعوث می گردد.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |

از امام صادق (ع) روایت شده که از گناه در شب جمعه بپرهیزید چرا که عقوبت گناهان در آن شب مضاعف است چنانچه ثواب حسنات مضاعف است و هر که معصیت خدا را در شب جمعه ترک کند حقتعالی گناهان گذشته او را بیامرزد و هر که در شب جمعه معصیتی را آشکار کند حقتعالی او را به گناهان همه عمرش عذاب می کند و عذاب آن گناهان را بر او مضاعف می کند.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |

در تعداد گناهان کبیره هم اختلاف است؛ در این حدیث تعداد آنها 20 و در بعضی روایات تعداد آنها 5 و 7 و کمتر و بیشتر قید شده است.

به طور کلی نظر مشهور که تقریباً مورد قبول اکثر علما است این است که گناهان کبیره گناهانی است که خداوند به مرتکبین آنها در قرآن وعده عذاب فرموده است.

بارالها! نگارنده روسیاه و گنهکار عمل نیکش را هم (اگر داشته باشد) در پیشگاه تو قصور و سیئه می داند چه رسد به گناهان صغیره و کبیره اش که حساب آنها را فقط تو می دانی و تنها امید و انتظارش به کرم و غفران توست که وجود او را از آلودگی های معاصی در اقیانوس رحمت بی منتهایت تطهیر فرموده و از عذاب و آتش دوزخ رهایی بخشی، لذا به دو بیت از اشعار سرور موحدین حضرت علی (ع) تمثّل جسته و به درگاهت چنین عرضه می دارد.

اَیا مَن لَیسَ لی مِنکَ المُجیرُ                                                                                   بِعَفوِکَ مِن عَذابِکَ اَستَجیرُ

فَاِن عَذَّبتَنی فَالذَّنبُ مِنّی                                                                                          وَ اِن تَغفِر فَاَنتَ بِهَ جَدیرُمربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |

هر گاه مرد با ایمان برادر خود را خشمگین ساخت، میان خود و او جدایی انداخت (حکمت 480).

بدترین برادران کسی است که برای او به رنج افتی. چرا که رنج افتادن مستلزم مشقت است. و این شر را برادری که برای او به رنج افتاده اند سبب شده. پس او بدترین برادران است (حکمت 479).

خدا بر عهده نادانان ننهاد که دانش آموزند تا بر عهده دانایان نهاد که بدانان بیاموزند (حکمت 478).

بزرگترین گناهان گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد (حکمت 477).مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |

از حضرت علی (ع) منقول است که حقتعالی جمعه را از همه روزها برگزیده و روزش را عید گردانیده و شبش را مثل روزش گردانیده و از جمله فضیلت روز جمعه آن است که هر حاجت در آن روز درخواست کنند، برآورده می شود و اگر جماعتی مستحق عذاب شوند چون شب جمعه و روز جمعه را دریابند و دعا کنند خدا آن عذاب را از ایشان بر می گرداند و امور مقدره را حقتعالی در شب جمعه مبرم و محکم می گرداند، پس شب جمعه بهترین شب ها و روزش بهترین روزها است.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |

خلاصه خطبه 235 (هنگام غسل رسول خدا (ص))

پدر و مادرم فدایت باد، با مرگ تو رشته ای برید که در مرگ جز تو کس چنان ندید؛ پایان یافتن دعوت پیامبران و بریدن خبرهای آسمان، چنانکه مرگت دیگر مصیبت زدگان را به شکیبایی واداشت و همگان را در سوگی یکسان گذاشت، و اگر نه این است که به شکیبایی امر فرمودی، و از بی تابی نهی نمودی، اشک دیده را با گریستن بر تو به پایان می رساندیم. و درد همچنان بی درمان می ماند. و این زاری و بی قراری در فقدان تو اندک است، لیکن مرگ را نمی توان باز گرداند و کسی را از آن رهاند. پدر و مادرم فدایت، ما را در پیشگاه پروردگارت به یاد آور و در خاطر خود نگاه دار!مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |

از امام باقر (ع) منقول است که خدای سبحان امر می نماید ملکی را که در هر شب جمعه از بالای عرش ندا کند از اول شب تا آخر شب از جانب رب اعلی که آیا بنده مؤمنی هست که پیش از طلوع آفتاب برای آخرت و دنیای خود مرا بخواند تا من دعای او را مستجاب کنم؟ آیا بنده مؤمنی هست که پیش از طلوع آفتاب از گناه خود توبه کند تا من توبه او را قبول کنم؟ آیا بنده مؤمنی هست که من روزی او را تنگ کرده باشم و پیش از طلوع آفتاب از من درخواست کند که روزی او را زیاد گردانم تا روزی او را گشاده گردانم؟ آیا بنده مؤمن بیماری هست که پیش از طلوع آفتاب از من درخواست کند که او را شفا دهم تا او را عافیت کرامت کنم؟ آیا بنده مؤمن غمگین محبوسی هست که پیش از طلوع آفتاب از من درخواست کند که او را از زندان رها کنم و غمش را فرج دهم، پس دعایش را مستجاب گردانم؟ آیا بنده مؤمن مظلومی هست که پیش از طلوع آفتاب از من درخواست کند برای دفع ستم ظالم تا من برای او انتقام کشم و حقش را به او برگردانم؟مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |

طراحی و کدنویسی قالب : علیرضاحقیقت - ثامن تم

Web Template By : Samentheme.ir