این سایت به منظور خودسازی ومبارزه با تمامی دشمنان راه سعادت تعبیه شده است
هروقت دیدی تنها شدی بدون خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی و خودش ...
مطالب اخیر وبگاه

به سند معتبر از امام رضا (ع) منقول است که حضرت رسول (ص) فرمود: روز جمعه سید و بزرگتر روزها است، حقتعالی در آن روز ثواب حسنات را مضاعف می دهد و گناهان را محو می نماید و درجات را بلند می گرداندو دعوات را مستجاب می گرداند و شدت ها و غم ها را زایل می گرداند و حاجت های بزرگ را بر می آورد و روز مزید است که خدا رحمت های خود را نسبت به بندگان زیاد می گرداند و جماعت بسیاری را از آتش جهنم آزاد می سازد، پس هر که خدا را در آن روز بخواند و حق و حرمت آن را بشناسد، بر خداوند تعالی است که او را از آتش جهنم آزاد گرداند؛ پس اگر در روز جمعه یا شب آن بمیرد ثواب شهیدان را دارد و در قیامت ایمن از عذاب الهی مبعوث می گردد.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |

از امام صادق (ع) روایت شده که از گناه در شب جمعه بپرهیزید چرا که عقوبت گناهان در آن شب مضاعف است چنانچه ثواب حسنات مضاعف است و هر که معصیت خدا را در شب جمعه ترک کند حقتعالی گناهان گذشته او را بیامرزد و هر که در شب جمعه معصیتی را آشکار کند حقتعالی او را به گناهان همه عمرش عذاب می کند و عذاب آن گناهان را بر او مضاعف می کند.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |

در تعداد گناهان کبیره هم اختلاف است؛ در این حدیث تعداد آنها 20 و در بعضی روایات تعداد آنها 5 و 7 و کمتر و بیشتر قید شده است.

به طور کلی نظر مشهور که تقریباً مورد قبول اکثر علما است این است که گناهان کبیره گناهانی است که خداوند به مرتکبین آنها در قرآن وعده عذاب فرموده است.

بارالها! نگارنده روسیاه و گنهکار عمل نیکش را هم (اگر داشته باشد) در پیشگاه تو قصور و سیئه می داند چه رسد به گناهان صغیره و کبیره اش که حساب آنها را فقط تو می دانی و تنها امید و انتظارش به کرم و غفران توست که وجود او را از آلودگی های معاصی در اقیانوس رحمت بی منتهایت تطهیر فرموده و از عذاب و آتش دوزخ رهایی بخشی، لذا به دو بیت از اشعار سرور موحدین حضرت علی (ع) تمثّل جسته و به درگاهت چنین عرضه می دارد.

اَیا مَن لَیسَ لی مِنکَ المُجیرُ                                                                                   بِعَفوِکَ مِن عَذابِکَ اَستَجیرُ

فَاِن عَذَّبتَنی فَالذَّنبُ مِنّی                                                                                          وَ اِن تَغفِر فَاَنتَ بِهَ جَدیرُمربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |

هر گاه مرد با ایمان برادر خود را خشمگین ساخت، میان خود و او جدایی انداخت (حکمت 480).

بدترین برادران کسی است که برای او به رنج افتی. چرا که رنج افتادن مستلزم مشقت است. و این شر را برادری که برای او به رنج افتاده اند سبب شده. پس او بدترین برادران است (حکمت 479).

خدا بر عهده نادانان ننهاد که دانش آموزند تا بر عهده دانایان نهاد که بدانان بیاموزند (حکمت 478).

بزرگترین گناهان گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد (حکمت 477).مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |

از حضرت علی (ع) منقول است که حقتعالی جمعه را از همه روزها برگزیده و روزش را عید گردانیده و شبش را مثل روزش گردانیده و از جمله فضیلت روز جمعه آن است که هر حاجت در آن روز درخواست کنند، برآورده می شود و اگر جماعتی مستحق عذاب شوند چون شب جمعه و روز جمعه را دریابند و دعا کنند خدا آن عذاب را از ایشان بر می گرداند و امور مقدره را حقتعالی در شب جمعه مبرم و محکم می گرداند، پس شب جمعه بهترین شب ها و روزش بهترین روزها است.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |

خلاصه خطبه 235 (هنگام غسل رسول خدا (ص))

پدر و مادرم فدایت باد، با مرگ تو رشته ای برید که در مرگ جز تو کس چنان ندید؛ پایان یافتن دعوت پیامبران و بریدن خبرهای آسمان، چنانکه مرگت دیگر مصیبت زدگان را به شکیبایی واداشت و همگان را در سوگی یکسان گذاشت، و اگر نه این است که به شکیبایی امر فرمودی، و از بی تابی نهی نمودی، اشک دیده را با گریستن بر تو به پایان می رساندیم. و درد همچنان بی درمان می ماند. و این زاری و بی قراری در فقدان تو اندک است، لیکن مرگ را نمی توان باز گرداند و کسی را از آن رهاند. پدر و مادرم فدایت، ما را در پیشگاه پروردگارت به یاد آور و در خاطر خود نگاه دار!مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |

از امام باقر (ع) منقول است که خدای سبحان امر می نماید ملکی را که در هر شب جمعه از بالای عرش ندا کند از اول شب تا آخر شب از جانب رب اعلی که آیا بنده مؤمنی هست که پیش از طلوع آفتاب برای آخرت و دنیای خود مرا بخواند تا من دعای او را مستجاب کنم؟ آیا بنده مؤمنی هست که پیش از طلوع آفتاب از گناه خود توبه کند تا من توبه او را قبول کنم؟ آیا بنده مؤمنی هست که من روزی او را تنگ کرده باشم و پیش از طلوع آفتاب از من درخواست کند که روزی او را زیاد گردانم تا روزی او را گشاده گردانم؟ آیا بنده مؤمن بیماری هست که پیش از طلوع آفتاب از من درخواست کند که او را شفا دهم تا او را عافیت کرامت کنم؟ آیا بنده مؤمن غمگین محبوسی هست که پیش از طلوع آفتاب از من درخواست کند که او را از زندان رها کنم و غمش را فرج دهم، پس دعایش را مستجاب گردانم؟ آیا بنده مؤمن مظلومی هست که پیش از طلوع آفتاب از من درخواست کند برای دفع ستم ظالم تا من برای او انتقام کشم و حقش را به او برگردانم؟مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |

امام جواد (ع) فرمود: مؤمن به سه خصلت احتیاج دارد: به توفیق از جانب خدا، و به پندگویی از نفس خود، و قبول از هر کسی که باشد.

امام حسن عسگری (ع) فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیکتر است.

امام على (ع) فرمود: چشم ها خشک نمی شود مگر به خاطر قساوت قلب و دل ها قساوت پیدا نمی کند مگر به سبب زیادی گناه.

امام جواد (ع) فرمود: اظهار کاری که هنوز اساس آن محکم نیست موجب فساد و خرابی آن کار است.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |

 احادیث این بخش با توجه به منابع ذکر شده در نرم افزار "جامع الاحادیث نور" بازبینی و به روز شده اند.

 جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

 هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.

 رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

 کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |

توضیح: در مورد گناهان کبیره و شرح و تعریف آنها میان علما اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی می گویند گناهان کبیره آنهایی است که مرتکبین آنها در قرآن به عذاب و عقاب تهدید شده اند. و بعضی می گویند گناهانی است که برای مرتکبین آنها حد شرعی معین شده است. و به عقیده برخی گناهان به طور کلی همگی کبیره اند، زیرا گناه مخالفت و نافرمانی خدا است و آن فی حد نفسه مذموم و ناشایست است و کبیره و صغیره بودن گناهان نسبت به همدیگر است نه نسبت به خدا که نافرمانی او شده است؛ مثلاً قتل نفس از نگاه کردن به نامحرم مهمتر و نسبت به آن کبیره است در حالی که هر دو عمل گناه به حساب می آیند. و بعضی می گویند گناهانی که مربوط به حقوق دیگران است کبیره محسوب می شود ولی گناهانی که میان بنده و خدا است صغیره است.مربوط به موضوع :
نویسنده حسین ضیا در شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |

طراحی و کدنویسی قالب : علیرضاحقیقت - ثامن تم

Web Template By : Samentheme.ir